Worldfengur er en kjent database for Islandshester. Det er en omfattende kilde til informasjon om stamtavler, avlsdetaljer og helseregister for den islandske hesterasen. Denne databasen gir en komplett oversikt over hver enkelt Islandshest, noe som gjør det enklere for avlere å spore blodlinjer og helseinformasjon.

Islandshesten er kjent for sin unike gangart og holdbare egenskaper. Gjennom Worldfengur kan eiere og avlere få relevant informasjon om mer enn 400.000 registrerte Islandshester over hele verden. Dette verktøyet er uvurderlig for de som ønsker å sikre avl av høy kvalitet og opprettholde høye standarder for rasen.

Worldfengur bidrar til å bevare Islandshestens renhet og egenskaper. Databasen er kun tilgjengelig for registrerte brukere, noe som sikrer at informasjonen er pålitelig og presis. For enhver som er seriøst interessert i Islandshester, er Worldfengur en uvurderlig ressurs.

Worldfengurs Rolle og Funksjoner

Worldfengur er en sentral database som fungerer som et internasjonalt stamregister for islandshester. Det gir verktøy for oppdrettere og eiere, samt støtte for forskning og utvikling knyttet til rasen.

Internasjonalt Stamregister

Worldfengur fungerer som et internasjonalt stamregister for islandshester. Det er offisielt godkjent av FEIF (Fédération Équestre Internationale de la Islandshest). Registrene inneholder informasjon som UELN-nummer (Universal Equine Life Number) og FEIF-ID-nummer for individuelle hester.

Dette stamregisteret sørger for at slektsinformasjon er korrekt og oppdatert. Det dekker også informasjon om avlsvurderinger og tidligere eieres historikk. Worldfengur er det offisielle registeret som sikrer gjennomsiktighet og pålitelighet i avlsprosessen.

Worldfengur gir oppdrettere og eiere kraftige verktøy for å administrere hestene sine. Man kan søke opp detaljer om individuelle hester, se på avlsvurderinger, og spore genealogien til hester. Det bidrar til bedre beslutningstaking når det gjelder avl og kjøp.

Det finnes også funksjoner som kontaktinformasjon for tidligere eiere og oppdateringer om hestens helse og prestasjoner. Dette gir brukerne et omfattende bilde av hestens bakgrunn og egenskaper, noe som er viktig for ansvarlig avl og eierskap.

Forskning og Utvikling

Worldfengur støtter forskning og utvikling knyttet til islandshesterasen. Dataene i basen brukes til vitenskapelige studier om genetikk og avl. Dette inkluderer analyser av avlsprogrammer og helseproblemer hos hestene.

Basen gjør det mulig for forskere å få tilgang til stort sett alle relevante data samlet på ett sted. Denne informasjonen kan så benyttes til å forbedre avlspraksis og øke forståelsen av rasens unike egenskaper.

Registreringsprosessen og Tilgang

The registration process for Worldfengur is depicted with a computer screen showing a user filling out a form with a username and password

Registreringsprosessen for Worldfengur innebærer en grundig vurdering og oppdatering av hesteinformasjon. Tilgang til databasen er variert, med forskjellige nivåer av tilgang for abonnenter og publikum.

Registrators Oppgaver

Registratorene har ansvar for å samle og oppdatere data for hver enkelt hest. De må sikre at informasjon som fødsel, eierskap og stamtavle er korrekt.

Oppgaver inkluderer:

Dataintegritet og Sikkerhet

Dataintegritet er avgjørende for troverdigheten til Worldfengur. Sikkerhetstiltakene beskytter mot uautorisert tilgang og sikrer nøyaktigheten av dataene.

Sikkerhetstiltak inkluderer:

DNA-profiler brukes også for å sikre presise registreringer og identifikasjoner.

Abonnent og Publikum Tilgang

Worldfengur tilbyr ulike tilgangsnivåer avhengig av brukerens behov. Abonnenter får mer detaljert tilgang enn allmennheten.

Tilgangsnivåer inkluderer:

Med behov for mer spesifikk informasjon, kan brukere velge betalte tilganger for dypere innsikt i databasen.

Worldfengur og Islandshestsamfunnet

Worldfengur er en viktig ressurs for islandshestsamfunnet, og det er sentralt for både oppdrett og prestasjoner innen sporten. Denne delen fokuserer på medlemslandenes samspill og hvordan de bidrar til oppdrett og prestasjoner.

Medlemsland og Deres Samspill

Worldfengur inkluderer medlemsland fra hele verden som samarbeider for å fremme islandshesten. Island er naturligvis en nøkkelspiller. Andre viktige medlemsland inkluderer Tyskland, USA og Nederland.

Medlemslandene deler sine data gjennom Worldfengur for å forbedre avlsprosessen. Samarbeid mellom landene styrker rasens genetiske mangfold. Dette samarbeidet er viktig for å opprettholde rasens helse og styrke.

Internasjonale sportsarrangementer som verdensmesterskapene i islandshestesport samler deltakere fra mange medlemsland. Disse konkurransene gir en arena for utveksling av kunnskap og erfaring. Samspillet mellom landene er derfor avgjørende for å opprettholde rasens standarder og prestasjoner.

Oppdrett og Prestasjon

I Worldfengur registreres alle islandshester, inkludert deres avstamning og prestasjoner. Systemet gir oppdrettere adgang til nøkkelinformasjon som kan forbedre avlen.

Hestens avstamning, helse og konkurranseresultater er lett tilgjengelig for oppdrettere og eiere. Dette hjelper med å velge de beste avlsdyrene. Avlsmålene inkluderer forbedring av spesifikke egenskaper som styrke, temperament og gangarter.

Sportslige prestasjoner i konkurranser er også godt dokumentert i Worldfengur. Dette inkluderer resultater fra nasjonale og internasjonale konkurranser. Informasjonen brukes til å vurdere hestens evner og potensial i sporten, som igjen påvirker avlsstrategier. Det hjelper samfunnet å sette og oppnå høyere prestasjonsmål.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *